TESTER OCH SCREENING

Att alltid göra screening och tester är grunden för de träningsprogram vi utformar. Testerna är våra verktyg för att på ett vetenskapligt och metodiskt sätt kunna designa unika träningsprogram för varje individ. Dessutom upplever vi att testerna ofta bidrar till ökad motivation.


Testerna bestämmer programutformningen

Innan vi komponerar Ditt träningsprogram får du genomgå lite olika tester, bl a testar vi på vilket sätt du kan aktivera/rekrytera magmuskulaturen (TVA), vilket också är en viktig faktor för att träna effektivt och säkert. Flera andra olika tester ingår också och för att du ska "ligga rätt" i mängd/intensitet utgår vi alltid från vad testet säger om din fysiska status. Det blir med andra ord testets utfall som i många delar styr programdesignen vi rekommenderar. Detta för att kunna erbjuda den mest effektiva träningen utifrån dina specifika förutsättningar.

Andra tester

Andra typer av tester är konditionstester (t.ex. Ekblom-Bak), styrketester, power- och speedtester men också individuella kroppsanalyser. Allt beroende på behov och mål.
I våra större PT-paket väljer vi tester som är relevanta för den idrott eller målsättning som du som tränande har. Vi jämför styrketester, powertester och speedtester för att se vilken styrkekvalitet som behöver förbättras.

Tester för lag

Om ni är ett lag som tränar tillsammans, oavsett på vilken nivå, så tar vi fram tester som passar den sporten ni utövar. Vi testar er både på individuell nivå samt laget som helhet.

Testa dig!

Utmana dig själv och gör ett test på var du befinner dig i dagsläget och få reda på vad du behöver jobba på. Det är ett utmärkt och stimulerande sätt att utveckla din träning. Kanske vill du bli snabbare, mer uthållig, starkare, utveckla din rörlighet, balans och koordination. Eller kanske du bara vill få ett kvitto på att din träning ger resultat.