Integritetspolicy för SR Take Care Naprapati o Rehab KB

Inledning
Vi har tagit fram integritetspolicyn för att vi värnar om din integritet. I denna bekrivs hur vi hanterar personuppgifter som vi får del av när du är i kontakt med oss.
Integritetspolicyn gäller inte för webbplatser som det finns länkar till på vår hemsida.

Personuppgiftsansvarig är:
SR Take Care Naprapati o Rehab KB
Org.nr: 969724-6404
Adress: Industrigatan 29
312 34 Laholm
E-post: info@takecarelaholm.se
Telefon: 0430-79055

Information vi samlar in om dig
Vi kan komma att samla in dina uppgifter när du tillhandahåller sådan information till oss vid besök hos oss; naprapat alt sjukgymnast/fysioterapeut, vid köp av träningskort hos oss eller bokning av personlig träning/massör eller via vår hemsida för tidsbokning.

På vår hemsida finns alltså möjlighet att boka behandlingstid. Dina uppgifter som du lämnar i samband med bokningen hanteras av oss eller av ett externt system.

Om du är i kontakt med oss med anledning av att du söker arbete hos oss kommer vi att hantera de uppgifter du skickar till oss i dina ansökningshandlingar.

Uppgifter om din hälsa
När du nyttjar våra vårdtjänster, hos leg. naprapat eller leg. sjukgymnast/leg. fysioterapeut, kommer du att dela med dig av personuppgifter i syfte att vi ska fullgöra våra skyldigheter enligt lag gällande journalföring. Sådana uppgifter hanteras alltså i enlighet med Patientdatalagen (PDL) och andra tillämpliga lagar inom hälso- och sjukvård.

Ändamål och laglig grund för hantering av dina personuppgifter
Vi hanterar kontaktuppgifter för att kunna utföra våra tjänster och hålla en löpande kontakt med våra kunder. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av avtal eller samtycke från kunderna.

Söker du arbete hos oss hanterar vi dina uppgifter baserat på vårt berättigade intresse av att driva en rekyteringsprocess.

Vi hanterar enbart uppgifter inom EU/EES.

Med vem delar vi dina personuppgifter
Dina personuppgifter kan komma att delas med våra tjänsteleverantörer när det krävs för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.

Personuppgifter som överförts till våra tjänsteleverantörer får endast användas av dem för att utföra sina uppgifter.

Uppgifter om din hälsa hanteras i enlighet med Patientdatalagen (PDL) och andra tillämpliga lagar inom hälso- och sjukvård.

Dina rättigheter
Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till, rätta, begära begränsning av, eller invända mot vår hantering av dessa, ber vi dig kontakta oss via e-post.

Avseende hantering av personuppgifter som grundar sig på ditt samtycke kan denna hantering avslutas genom återkallelse av samtycket.

Du har rätt att begära informatiom om personuppgifter som hanteras om dig, i den omfattning de tillhandahållits från dig, i ett elektroniskt format som är allmänt använt. Du har rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Om du inte är nöjd med det sått på vilket vi har hanterat dina personuppgifter, har du rätt att anmäla detta till Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet.

Hur vi skyddar dina personuppgifter
Vi har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter så att de inte ska försvinna, ändras eller utsättas för obehörig åtkomst.

Hur länge vi sparar dina uppgifter
Dina personuppgifter sparas så länge det finns ett ändamål i enlighet med denna integritetspolicy eller i enlighet med lag.

Cookies
En cookie är en lite textfil som lagras på besökarens dator is yfte att förbättra upplevelsen och förenkla användandet av hemsidan. Genom att använda hemsidan samtycker du till detta. Om du inte vill tillåga cookies kan du välja att ändra inställningarna i din webb-läsare så att de inte accepteras. Vissa funktioner på webbplatsen kan påverkas om inte cookies tillåts.

Uppdateringar av denna integritetspolicy
Vi kan komma att uppdatera denna policy. Den senaste versionen kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida.

Personuppgiftsansvarig är:

Take Care