KOSTRÅDGIVNING

Är du överviktig och vill förbättra din hälsa och livskvalitet? Eller tränar du mycket och vill ha bättre kroppskomposition? Vi kan hjälpa dig oavsett vilket mål du har!

Egen matdagbok

Vårt kostpaket innebär att du under 3-4 dagar för matdagbok (en helgdag och 2-3 vardagar). Din matdagbok kommer vi att gå igenom och beräkna för att se var i kosten det finns utrymme för förbättringar. Därefter bokar vi in ett tillfälle för att tillsammans gå igenom dina matvanor och ge dig konkreta förbättringsförslag – vad kan du ta bort och vad behöver du mer av?

För att underlätta kosthållningen får du med dig en specifikation över livsmedel som vi rekommenderar och som kommer att göra det lättare för dig att nå dina mål.

Kost screening

Vi kommer att göra en kost-screening, med tester som är relevanta för den kostrådgivning som du vill ha hjälp med. Du får också en rekommendation på rörelse och aktivitet enligt ett tvåveckorsschema. Kost och rörelse tillsammans är två av de viktiga bitarna för att uppnå livskvalitet.

Långsiktig, bestående effekt

För att få ett långsiktigt resultat av det steg du tagit ska du därefter, t ex varannan vecka, boka ytterligare tillfällen med din personliga coach - Kost med PT - för att få uppföljning på de tester som gjordes vid första tillfället.

TEAM

Vårt TEAM Vikt-/Livsresan kan också ge dig stöttning i din viktnedgång. Mer om TEAM kan du läsa här: http://www.takecarelaholm.se/team-training

Priser

Läs mer ...

S_120_90_juliaolina

Träna med PT

Att träna med PT hos oss är inte som att träna med en vanlig PT!

Läs mer ...