FÖRELÄSNING

Är du intresserad av att lära dig mer om träning? Förstå hur kroppen fungerar eller lära dig mer om hur man planerar sin träning och äter på rätt sätt? Intresset för denna typ av frågor är stort och växer hela tiden.

Med jämna och ojämna mellanrum erbjuder vi små föreläsningar för våra medlemmar (och andra) med lite olika teman. Vissa där man anmäler sitt deltagande och andra i drop-in-form. 
Planerade föreläsningar aviseras på Facebook, Instagram och på vår hemsida.

Storföreläsningar

Vi kommer också att anordna större föreläsningar med inriktning på träning, kost och livsstil och ibland också med externa föreläsare från hela landet.

Skräddarsydda Clinics

Om ni har önskemål om en specifik föreläsning hos er, t ex på en idrottsklubb eller företag, så gör vi gärna det. Kontakta oss så hittar vi ett upplägg och tillfälle som passar er.