Team-training

Fördelarna med att träna i en av våra Team-training-grupper är många. Du får individuell och personlig träning av din coach, men också stöttning och gemenskapen från den lilla gruppen som du ingår i. Att ha ett återkommande tillfälle varje vecka då man träffas, utöver den träning man gör på egen hand, ger kontinuitet och utveckling i din träning. Hoppas du är med!

Planeringen för Team under våren 2022 är på gång.

De Team som ingår i vårt stående program är:

Strong Woman
Viktresan
Livsresan
MåBra
Stark senior